แนวคิดพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของอัจฉริยะธุรกิจ คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การบริหารสมรรถนะของธุรกิจ บาลานซ์สกอร์การ์ด เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจในองค์กร  การประยุกต์ใช้อัจฉริยะบนระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในองค์กร แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของอัจฉริยะทางธุรกิจที่ใช้ในปัจจุบัน