หลักสูตร เทคนิคการใช้ Microsoft Word เพื่อการสร้างเอกสารมืออาชีพ โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรระดับกลางถึงระดับสูง จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเอกสารให้เสร็จอย่างรวดเร็ว สวยงาม เป็นระเบียบ และเมื่อมีการนำเอกสารไปใช้ต่อ จะง่ายและสะดวกในการใช้งาน ลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน