แนวคิดและองค์ประกอบระบบเครือข่าย การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย ระดับและประเภทต่าง ๆ มาตรฐานแบบจำลองโอเอสไอ (OSI Model) การจัดการเครือข่ายทอพอโลยี และอุปกรณ์เครือข่าย โพรโทคอลและสื่อสัญญาณ การออกแบบและติดตั้งแลนไร้สายรวมถึงการออกแบบ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร